Skip to main content

National Polytechnic Museum

Welcome to

National Polytechnic Museum

Home of 22 000 exponats in different collections: clocks, transportation, photo and kino cameras, optics, audio recording and audio playing, radio and TV, digital devices, musical instruments geodesy devices, home devices, sewing machines, typewritersand so on...

Музеят е организатор на десетки конференции и симпозиуми, посветени на историята на различни отрасли на науката и техниката. Освен това една от основните дейности на Националния политехнически музей са образователните програми в областите физика, химия, вода и техника, текстилно печатане, какво знаем за сетивата, музика и техника, какво знаем за сетивата и т.н. 

An walk around our halls