Заниманията включват запознаване с науката и изкуството за проектиране, изграждане и художествено оформяне на сградите. Децата научават за различените архитектурни стилове и строителните материали.