В кабинета по физика по атрактивен начин се демонстрират основни закони и явления, като опитите са подбрани така, че да показват физиката в живота на човека.

Брой участници: до 25

Цена: до 10 участници - 25 лв.; от 11 до 25 участници - 35 лв.

Предимство за демонстрация имат групите с предварителна заявка.

Програмата е съобразена с учебния материал по Околен свят, Човекът и природата и Физика.

 


Образователните програми включват опити от различни области:

МЕХАНИКА

Движение, енергията и запазването й. Пируети с гири. Равновесието – многолико и забавно, опиращо се на прости физични закономерности. Как се улавя и удържа топче в струя въздух (включително и насочена надолу) и какво общо има това с метрото? Реактивен двигател? Защо не – можем да Ви покажем дори 5 вида.


ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Що е то статично електричество, кои са опасностите, свързани с него и как можем да се предпазим от тях?  Да пробваме Фарадеевия кафез. 


ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, МАГНЕТИЗЪМ И ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ

Oт древността до днес с опити «на живо». Магнитна левитация. Собствено производство на електрическа енергия (богат асортимент).


ТРЕПТЕНИЯ, ВЪЛНИ, ЗВУК

Как се пренася звукът на разстояние (включително върху светлинен лъч)?. 


СВЕТЛИНА

Красивият и непознат свят на различни светещи неща. Светлина, която завива. “Рязане” на светлина със зъбци. Как се формират образи, движещи се образи и 3D образи? Как нещо става невидимо?


ТЕРМОДИНАМИКА И МОЛЕКУЛНА ФИЗИКА

Материали с необичайни свойства. Топлина от преохладена течност. Балон с топъл въздух, огниво със сгъстен въздух и трошачка на съдове – само с въздух. Топлинен двигател в действие.


АСТРОНОМИЯ

​Разгадаване на Вселената с помощта на Астрономията. Интересни факти от древността до наши дни. Видове и устройство на астрономическите уреди за наблюдение.