Музей на текстилната индустрия

Музеят на текстилната индустрия в Сливен е първата постоянна научнотехническа експозиция в България. Това е специализиран музей от 

индустриален тип, чиято основна задача е да разкрие приоритета на текстилното производство в контекста на социално-икономическите аспекти на цялостното ни стопанско развитие;

да покаже историята на текстилната техника и технология; да подчертае ролята на Сливен в индустриалното развитие на страната;

да представи българския принос в развитието на световното текстилно производство.

Посетителите в музея са не само зрители, а са участници в демонстрации на живо и имат уникалната възможност сами да изпробват своите технически умения. Музейните ценности оформят 36 колекции.

 

Водноелектрическата централа "Панчарево"

ВЕЦ "Панчарево" в с. Кокаляне е пусната в експлоатация на 1 ноември 1900 г., с което се поставя началото на общественото електроснабдяване в България. Централата осигурява електричество за осветление, за електрически трамвай и двигателна сила за индустриалните предприятия в София, с което я нарежда сред първите електрифицирани европейски столици.

Строителството е извършено от Дружеството на Големите строителни предприятия на Марсилия, а монтажните работи - от фирмата "Оерликон". Първоначално машинната зала е оборудвана с 4 турбогрупи, производство на "Пикард & Пикте"- Женева с хоризонтален вал и мощност на вала 500 к.с. Генераторното напрежение е 8000 V, а ниското - 150 V.

Централата е действаща до началото на 80-те години на XX век.

Националният политехнически музей ползва сградния фонд от 1975 г. Безвъзмездно са предадени главната постройка с машинната зала, командното отделение и административните сгради. През 1986 г. по настояване на музейните специалисти Националният институт за паметници на културата декларира ВЕЦ "Панчарево" като паметник на културата. 

Предвижда се пускането на централата в действие и изграждане на екологичен парк с музейна експозиция на открито, както са изградени най-известните технически музеи в света.

Музей на архитектурата
Експонатите и архивът се пазят на територията на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София.

Палата на физиката - Казанлък (филиалът е закрит)
Експонатите се пазят на територията на НПТМ - София.