Директор
д-р Екатерина Цекова


Заместник-директори:
инж. Светозара Карарадева
инж. Веселина Енева

завеждащ отдел "Експозиционен и работа с публиката"
инж. Веселина Енева

 

завеждащ  отдел "Фондове, реставрация и консервация"
инж. Светозара Карарадева

 

Връзки с обществеността
Мадлен Янева-Георгиева

e-mail: polytechnic.pr@abv.bg