Заниманията разглеждат въпросите, с които се занимава науката астрономия, както и щрихи от историческото ѝ развитието в България. Засяга темите, свързани с строежа, гравитацията и движението на планетите от Слънчевата система. Занятията са в три основни модула според възрастта и изучавания материал. Подходящи са за ученици от 4-ти до 11-ти клас.