•    3-то СУ „Марин Дринов“ - София
•    проф. Александър Грозев
•    инж. Александър Вълчев
•    инж. Александър Доков
•    Александър Петров
•    Ана Благова
•    Андон Дончев
•    Ангел Господинов
•    Ангел Стефанов
•    Анна Савова
•    Антон Василев
•    Апостол Апостолов
•    АРКА Дизайн
•    проф. Асен Трифонов
•    инж. Атанас Рашков Каменаров
•    Арто Маниян
•    Арх и Арт Борса
•    Астрономическа асоциация-София (ААС)
•    Атанас Владимиров Дайски
•    Атанас Димитров Трифонов  
•    Атанас Пищачев
•    Библиотека при НЧ „Диньо П. Сивков – 1870 г.“ - Нова Загора
•    Бизнес център – Сливен
•    Божидар Лесновски
•    Божидар Стефанов
•    Борис Аръков
•    Борис Шалев
•    проф. Боян Добрев
•    арх. Боян Милчев Георгиев  
•    Британски Съвет – България
•    Българска академия на науките
•    Българска асоциация по информационни технологии - БАИТ
•    Български автомобилен клуб "Ретро"
•    Валентина Вакарелова
•    инж. Варужан Тюрабян
•    Васил Бояджиев
•    Васил Бъчеваров
•    Васил Василев
•    Валерия Димитрова
•    Вера Иванова
•    Веселин Василев
•    Веселина Василева
•    инж. Веселина Енева
•    Вестник "Аз Буки"
•    Вяра Найденова
•    Ганчо Ганев
•    Гено Цонков
•    проф. Георги Балтаков
•    Георги Василев
•    Георги Деведжиев
•    Георги Палпурин
•    Георги Пенчев
•    Германо-Българска индустриално-търговска камара
•    Данаил Иванов
•    инж. Данаил Семерджиев
•    Даниел Иванов
•    Даниел Танев
•    Даниела Драганова
•    Дариан Георгиев
•    Деян Иванов
•    Диана Узунова
•    Диляна Ботева
•    инж. Димитър Деянов
•    ст. н.с. инж. Димитър Димитров
•    проф. Димитър Христов
•    Димо Добрев
•    Добролюб Пешин
•    Доротея Янева-Терзиева
•    Досю Амуджиев
•    Държавна агенция „Електронно управление“
•    Евгения Соколовска
•    д-р Екатерина Цекова
•    Елена Базайтова
•    Елена Мустакерова
•    Елиса Шуманова
•    Елисавета Петрушева
•    Ериксон – България
•    Живко Кьосев
•    Здравка Михайлова
•    Здравко Славов
•    Ивайло Александров
•    Ивайло Захариев
•    Ивайло Палмов
•    инж. Иван Петров
•    Иван Иванов
•    Иванка Петрова
•    Иво Коевски
•    Иво Христов
•    Илия Симов
•    Институт за изследване на изкуствата към БАН
•    Институт по механика
•    Искра Василева
•    Йордан Христов
•    Калина Димитрова
•    Камен Топалов
•    Кети Димитрова
•    Клуб „Лебго“
•    инж. Константин Иванов
•    Лазар Хадживълчев
•    Лиляна Михайлова
•    инж. Люба Дашовска
•    Лъчезар Балев
•    проф. Людмил Вацкичев
•    Любомир Дафински
•    Любомир Цонков
•    Любомир Марков
•    Любомир Тошев
•    Людмила Димитрова
•    инж. Максим Аврамов
•    Маргарита Папукчиева
•    Маргарита Стефанова
•    Мариана Божанова
•    Мариана Сирийска
•    Марин Филипов
•    Мария и Благовест Симови
•    Марияна Тафрова
•    Марко Чернев
•    доц. Мартин Иванов
•    Мартин Йонев
•    Мая, Зорница и Радко Гечеви
•    проф. Мая Петрова
•    Методи Панайотов
•    Милко Мирчев
•    инж. Мире Спиров
•    Миролио България ЕООД
•    Миросвета Василева–Буйсаре   
•    МиС инженеринг ООД
•    Младен Диков
•    доц. Младен Цонев
•    Мото–Пфое ЕООД
•    Музей на народните художествени занаяти 
•    и приложни изкуства – гр. Троян
•    Надя Карадимова
•    Народно събрание на Република България
•    Наталия Ангелова
•    Национален археологически институт с музей при БАН
•    Национална занаятчийска камара
•    Недко Шиваров
•    проф. Никола Коларов
•    Николай Войсков
•    Николай Зашев
•    проф. Николай Йорданов
•    Николай Нейков
•    Николай Попов
•    Peika.bg
•    Павел Георгиев
•    Петко Татарлиев
•    Петър Илиев
•    Петър Йорданов
•    Петър Панков
•    Петър Петров
•    Петър Цветанов
•    Пламен Иванов
•    Ралица Базайтова
•    Ралица Стрелкова
•    Ренате Тричкова-Вут
•    Роберт Бош ЕООД
•    Росен Миров
•    Румен Цанев
•    Румена Василева
•    инж. Светозар Бъчваров
•    инж. Светозара Карарадева
•    Сдружение за изкуство и образование "БИВЕДА" -  Labyrintheme
•    семейство Георгиеви
•    Сименс ЕООД
•    Сити Инфо Гайд – София
•    Слав Банов
•    Софийски университет – факултети: Математика и информатика, Физика, Химия, Геология и география, Журналистика и масова комуникация, Начална и предучилищна педагогика и др.
•    Списание „Машиностроене и електротехника“
•    проф. Стефан Караиванов
•    Стефан Ковачев
•    Стефан Кожухаров
•    Стефан Миланов
•    Стефан Панчев
•    Стефан Папукчиев
•    Стефан Стоичков
•    Стойчо Георгиев
•    Стоян Задгорски
•    Стоян Йорданов
•    Стоян Минковски
•    д-р Стоян Стрезов
•    Стюарт Каралян
•    Сузана Видас
•    Събин Текев
•    Съюз на учените в България
•    Съюз на химиците в България
•    Съюз но физиците в България
•    Таня Доган Христова
•    Теодор Христов
•    ТехноЛогика ЕООД
•    Тодор Ботев
•    д-р Тодор Кънчев
•    Университет за архитектура, строителство и геодезия
•    Федерация на научно-техническите съюзи в България
•    Фондация „Еврика“
•    Фондация „Тангра-ТанНакРа“
•    Фондация „Ценности“
•    Френски институт в София
•    ХимикоТехнологичен и Металургичен университет
•    Христина Христова
•    Проф. Христо Баларев
•    ст. н.с. Цветан Дачев
•    Цветелина Панова
•    инж. Цвятко Кадийски
•    доц. Цецо Душкин
•    Юлия Йорданова
•    Юлияна Градинарска
•    Юрка Карарадева
•    инж. Ярослав Генов